July222014
“Svima sam rekla da je naš odnos bez emocija…Svima, osim sebi…”
4PM
“Ljubi me na usne….Ljubi me po vratu,po tijelu…Ali nemoj da me hvataš za ruku kao što me moj otac hvatao….Od stiska ruke se zaljubljuje jer ništa te ne može natjerati ženu na ljubav od osjeća pripadnosti, topline i zaštite.”
4PM
“Ni sretna…. Ni tužna…Samo umorna..”
4PM
“Od njega ni poruke, a kamoli osjećaja….”
4PM
“Nemam kome da kažem…A i da imam ne bi razumio..”
9AM
9AM
9AM
July192014
1PM
“Da ti blog valja ne bi morala slati Follow me”

citati 

July182014
July172014
“Vjerujem u ljubav, ali ne vjerujem da postoji netko za mene. Vjerujem, ali ne vjerujem da bi netko mogao voljeti mene.”
1PM
1PM

(Source: suicidal-smiles, via nejrapu)

July162014
← Older entries Page 1 of 51